߁
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߕߍ߫.
߂
ߤߊ߲߫߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.
߃
ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߡߊߛߊ߬ߙߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߡߊߛߊ߬ߙߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߊ߫.