߁
ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߞߏ ߘߌ߫.
߂
ߊ߬ߟߎ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߣߍߣߍ ߣߌ߫ ߕߙߊ ߘߐ߫ ߥߌ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫.
߃
ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬ߕߏ߬.
߄
ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߐ߲ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߘߌ ߘߐ߫.