߁
ߊ߲ ߓߘߴߌ ߛߐ߫ ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬.
߂
ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߛߊߟߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߜߙߐ߬ߟߌ ߞߍ߫.
߃
ߌ ߞߐߣߌ߲ߧߊߓߊ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐ ߟߊߜߊ߬ߣߊ߲߬ߕߐ߫ ߘߋ߬.