߁
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬.
߂
ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫.
߃
ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫.
߄
ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫.
߅
ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߒߠߋ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫.
߆
ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߒ ߝߣߊ߫ ߕߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫.