߁
ߊ߬ߓߎ߰ ߟߤߊߓߌ߲߫ ߓߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.
߂
ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ ߦߋ߫.
߃
ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߊ߫ ߡߍߣߍ߲ߠߊ ߘߐ߫.
߄
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ ߟߐ߯ ߞߎߘߎ߲߫ ߕߟߊ.
߅
ߖߎ߬ߟߎ߫ (ߞߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲) ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߠߊ߫.