߁
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬.
߂
ߊߟߊ߫ ߏ߬، ߞߙߍߞߙߍߕߊ ߟߋ߬.
߃
ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߞߍ߫، ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߏߦߌ߫.
߄
ߓߐߢߐ߲߯ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.