߁
ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊ߲ ߡߴߌ ߛߌߛߌ ߦߙߌߥߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ( ߟߊߒߠߦߊ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߟߊ߫ )؟.
߂
ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߌ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߓߐ߫ ߌ ߞߎ߲߬ ( ߌ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߟߊ߫).
߃
ߏ߬ ߡߍ߲ ( ߕߎ߲߬ ) ߓߘߊ߫ ߜߟߌߦߊ߫ ߌ ߞߐ ߡߊ߬.
߄
ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߌ ߞߏߝߐ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߌ ߦߋ߫ ( ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߞߊ߲߬ ߒ ߕߐ߮ ߝߍ߬ ).
߅
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬.
߆
ߣߐ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߝߊ߯ߛߌ߫.
߇
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߓߟߏߘߐߝߢߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߍ߰ ( ߓߊ߬ߕߏ ߟߊ߫ ).
߈
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ( ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߦߊ߬ߙߊ) ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.